Accuro

Vzdrževanje in posodobitve

V preteklih desetletjih je bilo vgrajenih veliko sistemov za požarno varnost po mednarodnih smernicah tistega časa. Dosti teh sistemov pa je bilo slabo ali pa nikoli vzdrževanih. Tudi posodobitve sistemov so bile velikokrat izvedene nezadostno.

Takšni primeri pa niso značilni le za države v razvoju, temveč jih najdemo tudi v zahodnih industrijsko razvitih državah. Razlogi za te nepravilnosti so različni. Eden glavnih razlogov je ta, da sistemi za požarno varnost niso bili nujno potrebni in so predstavljali veliko finančno breme. Nadaljnja razloga sta tudi pomanjkanje sistema menedžmenta varnosti in pomanjkljivo poznavanje požarnega tveganja. Dejstvo je, da je bilo veliko znanih podjetij izpostavljeno požarnemu tveganju. Ogroženost ljudi, okolja in obstoja podjetja je bila močno podcenjena.

Podjetje ACCURO je specializirano tudi za posodobitve zastarelih sistemov. Stroški posodabljanja so običajno znani šele po temeljitem pregledu in preizkusu sistemov. Glede na stanje naprav v sistemu so potrebne zamenjave ali popravila originalnih delov. To pa ni le logistični izziv, pač pa zahteva tudi veliko strokovnega znanja in izkušenj.

Diese Website benutzt Cookies. Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden.