Accuro

Pristajališča helikopterjev

Pristajališča helikopterjev so posebej zahtevna pri osnovanju požarne zaščite. Na eni strani imajo helikopterji v rezervoarjih velike količine goriva, na drugi strani pa so pristajališča največkrat na strehah bolnišnic, visokih stolpnic ali na naftnih ploščadih – torej na mestih, ki so za gasilce zelo težko dostopna. Če se zaradi nesreče vname gorivo, je treba ukrepati takoj. Tudi če imajo gasilci prost dostop do pristajališča, je za ročno gašenje prepozno.


Pri zatiranju požara je treba zagotoviti, da se požar pogasi učinkovito in v celoti. Človeške napake morajo biti že vnaprej izključene.

Primer koncepta požarne zaščite

Za pristajališča helikopterjev je kot gasilno sredstvo najustreznejša lahka pena. Na pristajalni ploščadi je nameščena krožna cev s šobami za peno. Specialne šobe so nastavljene tako, da gasilna pena v celoti pokrije pristajalno površino. Šobe so lahko nastavljene na močan ali razpršen curek. Na ta način se poškropi celotna površina ploščadi in tudi helikopter, s čimer se prepreči oddajanje toplote v okolico.

Da bi uhajajoče gorivo učinkovito izolirali od kisika v okoliškem zraku, se v tla pristajalne površine vgrajujejo tako imenovane dvižne (pop-up) šobe. Kakor hitro se poveča pritisk v cevovodnem sistemu, se šobe dvignejo s tal pristajališča in začnejo škropiti gasilni koncentrat.

Diese Website benutzt Cookies. Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden.