Accuro

Hoteli

Manjši hoteli so pogosto opremljeni le s sistemi za javljanje požara. Ti lahko zaznajo požare in obvestijo osebje, zatiranje požara pa je možno le z ročnimi gasilnimi aparati. Majhna velikost teh hotelov omogoča hitro evakuacijo ljudi, zato je požarna varnost s sistemom za javljanje požara zadovoljiva.

Pri večjih hotelskih objektih je poleg sistema za javljanje požara obvezen tudi sistem za zatiranje požara (gasilni sistem). V večini primerov se nameščajo šprinkler sistemi.

Zaradi številnih prednosti sistemov za gašenje z vodno meglo pred šprinkler sistemi (manjša poraba vode, manjša škoda zaradi vode, ožje cevi itd.) se sistemi za gašenje z vodno meglo uporabljajo vse bolj pogosto.

HI-FOG požarna varnost za hotelske sobe

Diese Website benutzt Cookies. Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden.