Accuro

Bencinske postaje

Sistemi za gašenje s peno
Točenje vnetljivih tekočin (olje, nafta, bencin) in plinov se največkrat izvaja v bližini naftnih skladišč in elektrarn. Pri procesu pretakanja lahko pride do izlitja vnetljivih tekočin ali plinov. V primeru, da se plini zmešajo s kisikom v zraku, je možnost za nastanek požara oziroma eksplozije velika.

Pri bencinskih postajah so odločilnega pomena za nastanek požara naslednji trije dejavniki:

  • požarna obremenitev z vnetljivimi tekočinami in plini
  • vroče zavore ali vroči deli motorja kot izvor vžiga
  • kisik iz okoliškega zraka

Z nepravilnim postopanjem pri točenju vnteljivih tekočin in plinov (človeška napaka) ali s preprosto okvaro na materialu (npr. počena cev) lahko relativno hitro pride do velike katastrofe.
Iz zgoraj navedenih razlogov je nujna strokovno načrtovana in zadovoljiva požarna zaščita. Avtomatsko odkrivanje požara v kombinaciji z gasilnim sistemom je ključnega pomena. Področje točenja je izpostavljeno nevarnosti eksplozije, kar je treba upoštevati pri izboru opreme in montažnega materiala.

Možna je naslednja konfiguracija sistema:

  • za odkrivanje požara se uporabijo IR-javljalniki ognja. Postavitev se izbere tako, da je celotno področje pretakališča pod nadzorom
  • za zatiranje požara se uporabi sistem za gašenje z razpršeno vodo in dodano gasilno peno. Iztekle tekočine bodo prevlečene s tanko plastjo pene, ki bo preprečila dostop kisika do gorečega sredstva. Da se zagotovi celotno pokritje območja, se namestijo generatorji pene. Na ta način se z gasilno peno prekrijejo tudi tla pod težkimi vozili (tovornjaki)
Diese Website benutzt Cookies. Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden.