Accuro

Arhivi in muzeji

Požarna varnost in odločitev o uporabi ustrezne tehnologije sta pri arhivih in muzejih še posebej zahtevni odločitvi. V njih se hranijo umetnine, ki imajo visoko materialno in nematerialno vrednost in bi bile v primeru požara nepopravljivo uničene. Večinoma gre za predmete, ki so lahko vnetljivi (papir, barva itd.) in predstavljajo veliko požarno breme.

Pri projektiranju sistema za odkrivanja požara in sistema za gašenje moramo upoštevati predvsem naslednje:

  • požar se mora zaznati zelo zgodaj, saj se bo v nasprotnem primeru hitro razširil
  • uporabljen sistem za gašenje ne sme poškodovati hranjenih predmetov

Požarna varnost za muzeje in arhive se lahko zasnuje na naslednji način:

  • zgodnje odkrivanje nastalega žarišča (še preden pride do izbruha ognja) z namestitvijo sistema za sesanje dima
  • učinkovit sistem za gašenje, ki ne povzroča nobene ali le minimalno škodo zaradi uporabe vode. V tem primeru dajemo prednost sistemom za gašenje z vodno meglo, v arhivih pa sistemom za gašenje s plinom. Ti sistemi se v glavnem uporabljajo pri zaščiti velikih prostorov. Zaradi nižjih stroškov je smiselna uporaba inertnih plinov (argon, ogljikov dioksid ali mešanice plinov)
Diese Website benutzt Cookies. Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden.