Accuro

Šprinkler sistemi

Razvoj prvih šprinkler sistemov sega v sredino prejšnjega stoletja. Nastanek te tehnologije je povezan s tekstilno industrijo v Ameriki, kjer je zaradi lahko gorljivega bombaža pogosto prišlo do uničujočih požarov. Z namestitvijo odprte mreže cevi, napolnjene z vodo pod pritiskom, je bilo v primeru požara možno prvič v zgodovini učinkovito zaščititi ljudi in naprave pred katastrofalnimi posledicami požara. Z leti so se razvili različni šprinkler sistemi in se uspešno uporabljali na številnih področjih.

Angleški in nemški izraz "sprinkler" je izraz za funkcionalno enoto, sestavljeno iz šobe, pokrova in sprožilca, občutljivega na toploto. Danes so šprinkler sistemi seveda bolj zahtevni in učinkoviti kot nekdaj. Podjetje ACCURO se vse od ustanovitve podjetja intenzivno ukvarja s šprinkler tehnologijo in je v preteklih desetletjih načrtovalo ter namestilo številne gasilne sisteme. Strokovno znanje, predani sodelavci in prilagodljivost so dejavniki, ki predstavljajo temelj za uspeh podjetja. Danes podjetje ACCURO načrtuje in izvede šprinkler sistem, primeren za vsak projekt in upoštevajoč vse običajne predpise, kot so VdS, TRVB, FM ali NFPA.

Glavni princip delovanja šprinkler sistema je naslednji:

Glavni princip delovanja šprinkler sistema je naslednji:
 • zaprte šobe, pritrjene na mreže cevi
 • posamično odpiranje šobe pri segrevanju zaradi ognja ali vročih dimnih plinov
 • razpršitev gasilne vode po žarišču požara
 • voda prši tudi po okolici in preprečuje, da bi se požar razširil
 • odpre se le določeno število šprinklerjev – izvor požara je pod nadzorom in pogosto že pogašen
 • hladilni učinki vode, odvzem velikih količin toplote, pretvorba vode v paro

Tipi šprinkler sistemov

Mokri sistem

Pri mokrem sistemu je celotna mreža cevi vse do šprinklerjev napolnjena z vodo. Pri aktivaciji šprinkler sistema priteče gasilna voda prek mokrega alarmnega ventila in odprtega šprinklerja do izvora požara. Mokri alarmni ventil istočasno prek tlačnega alarmnega stikala obvesti postajo z osebjem v stalni pripravljenosti. Mokri sistemi se uporabljajo le na mestih, kjer čez celo leto ni nevarnosti za zmrzovanje ali pregrevanje (nad +95 °C) gasilne vode v mreži cevi.


Suhi sistem

Suhi sistem je napolnjen z vodo le do suhega alarmnega ventila, saj je potem šprinkler omrežje napolnjeno s komprimiranim zrakom. V primeru požara se komprimirani zrak sprosti, nato pa suhi alarmni ventil spusti gasilno vodo do šprinklerjev. Pri suhih sistemih je treba natančno upoštevati različne predpise in smernice.Trockenanlagen sind nur bis zum Trockenalarmventil mit Wasser gefüllt, danach ist das Sprinklerrohrnetz bei dieser Anlagenart mit Druckluft gefüllt. Öffnet im Brandfall ein Sprinkler, entweicht vorher erst die Druckluft, und danach gibt das Trockenalarmventil das Löschwasser zu den Sprinklern frei. Bei Trockenanlagen sind jedoch die diversen Vorgaben in den Richtlinien genauestens zu beachten.


Tandemski sistemi

Tandemski sistemi so mokri sistemi, priključeni na cevovode pod pritiskom prek enega ali več suhih alarmnih ventilov, na območjih, dovzetnih za zmrzovanje ali visoke temperature (npr. majhne terase). Velikost tandemskih sistemov je zelo omejena.

Vodeni šprinkler sistemi

Tip A

Pri tem tipu gre za suhi sistem, pri katerem se alarmni ventil aktivira prek avtomatskega sistema za javljanje požara in ne z odprtjem enega od šprinklerjev ter z napolnitvijo mreže cevi z gasilno vodo. Voda se sprosti šele z aktivacijo šprinklerja. Ta tip sistema se namešča na mestih, kjer bi gasilna voda v primeru napačne aktivacije povzročila veliko škodo.

Tip B

Za razliko od tipa A je tip B prav tako suhi vodeni sistem, pri katerem se alarmna postaja sproži zaradi avtomatskega požarnega alarma ali upada tlaka v mreži šprinkler cevi. Gasilna voda se sprosti šele z odprtjem šprinklerja. Ta tip sistema se uporablja na mestih, kjer uporaba mokrega sistema ni možna zaradi vplivov okolja in kjer pričakujemo hitro širjenje požara (npr. visokoregalna skladišča).

Značilnosti šprinkler sistemov so naslednje

Značilnosti šprinkler sistemov so naslednje:

 • odkrivajo požar in gasijo obenem
 • gasijo le na mestih, kjer je gašenje potrebno – šprinklerji zunaj požara ostanejo zaprti
 • gasilna voda zmanjšuje dim in strupene pline
 • hladilni učinek gasilne vode poveča varnost reševalnega osebja
 • gasilna voda je najcenejše gasilno sredstvo in je na voljo skoraj povsod
 • po požaru se zelo hitro ponovno vzpostavi v pripravljeno stanje
 • na voljo so najrazličnejše rešitve za učinkovito spopadanje s požarom
 • možnost prilagoditve sistema na arhitekturo stavbe

Na kratko: šprinkler sistemi so torej avtomatski gasilni sistemi, ki prepoznajo in locirajo požar, obvestijo reševalno osebje ter zatrejo in pogasijo požar. Šprinkler sistemi ščitijo ljudi, premoženje in okolje. Preprečujejo, da se neopaženi zametki požarov ne razširijo v velik požar.

Tipična področja uporabe šprinkler sistemov so naslednja:

 • lesnopredelovalna podjetja
 • industrijska podjetja
 • logistični centri
 • proizvodne hale
 • visokoregalna skladišča
 • skladišča
 • podzemne garaže
 • nakupovalni centri
 • sejemski prostori
 • hoteli
 • bolnišnice in domovi za ostarele
 • visoke stavbe
 • pisarne
 • letališča in podobno
Diese Website benutzt Cookies. Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden.