Accuro

Sistemi za javljanje požara in nadzor požara

Sistem za javljanje požara je sistem, ki sprejema signale različnih javljalnikov požara, jih ocenjuje in ustrezno ukrepa. Na voljo so različne tehnike zaznavanja požara. Največ se uporabljajo javljalniki dima in toplote.

Prednost uporabe sistema za javljanje požara je ta, da kljub odsotnosti ljudi požar zelo zgodaj prepozna in ustrezno ukrepa. Ko sistem zazna požar, aktivira zvočno ali optično opozorilo (sirene in utripajoče luči). Glede na zasnovo sistema so lahko obveščeni tudi gasilci ali pa se aktivira avtomatski gasilni sistem.

Podjetje ACCURO je za sisteme za javljanje požara in kontrolne panoje pridobilo certifikat uradnega državnega organa za preizkušanje. Sistemi za javljanje požara podjetja ACCURO so v večini primerov povezani z avtomatskim gasilnim sistemom.

Podjetje ACCURO v svojih sistemih nudi izdelke različnih proizvajalcev, kot so Esser, Kentec, Notifire, Mircom ali Hochiki. Prav tako ima izkušnje in strokovno osebje za številne druge izdelke. Izbor znamke izdelka je odvisen od želje kupcev oziroma od razširjenosti na trgu v državah, kjer je bil narejen.

Odkrivanje požara

Zgodnje odkrivanje nastalega požara je ključno za njegovo uspešno zatiranje. Če izvora požara ne odkrijemo in pogasimo dovolj hitro, se lahko razvije močan požar. Gasilci posledično zaradi nastale vročine in dimnih plinov težko pogasijo požar ali pa je to zanje celo nemogoče.

Najbolj običajni detektorji, ki jih je mogoče dobiti na trgu, so:

  • optični javljalnik dima
  • javljalnik toplote
  • večkriterijski javljalnik (optični ali toplotni)
  • javljalnik ognja/plamenov (IR in UV)
  • linearni javljalnik toplote (kabel za odkrivanje toplote)
  • javljalnik na tipko

Poleg izbora pravega načina odkrivanja (javljalnik za dim, toploto, ogenj itd.) je odločilnega pomena za uspeh tudi pravo načrtovanje. Zelo kakovosten detektor, ki je nameščen na napačnem mestu, namreč ne prinese želenega učinka.

Podjetje ACCURO nudi strokovne in izkušene tehnike za pravilno namestitev detektorjev. S tem zagotavlja pokrivanje vseh območij in različnih načinov uporabe.

Diese Website benutzt Cookies. Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden.