Accuro

Sistemi za gašenje z razpršeno vodo

Sistemi za gašenje z razpršeno vodo so primerni za zaščito objektov in prostorov, kjer obstaja velika verjetnost hitrega izbruha požara. Medtem ko se s šprinkler sistemom gasilna voda selektivno dovaja na območje požara, s sistemom za gašenje z razpršeno vodo gasilna voda poškropi, ohladi in zaščiti celotni prostor tehničnega objekta. Poleg tega ima razpršena voda učinek čiščenja dimnih plinov, s čimer odlično zaščiti ljudi.

Tehnika sistemov za gašenje z razpršeno vodo je v principu enaka tehniki šprinkler sistemov (stabilni cevovodi s šobami, ventilskimi postajami, napravami za aktivacijo in izvor vode). Razlika je v tem, da so vse šobe, razporejene na območju varovanja ali objektov, vedno odprte, zato se pri aktivaciji sistema voda hitro in usmerjeno dovaja na območje gašenja.

V primeru požara se posamezne sistemske skupine aktivirajo avtomatsko (električno, pnevmatično, hidravlično), lahko pa tudi ročno. 

Področja uporabe sistemov za gašenje z razpršeno vodo so na primer:

 • rafinerije in skladišča goriva
 • lesnopredelovalna industrija
 • vrteči mlini
 • postroji v elektrarnah
 • skladišča materialov iz pene
 • hangarji za letala
 • transformatorji
 • generatorji
 • peči
 • kabelski jaški in kanali
 • zbiralniki za smeti
 • tovarne za izdelavo ognjemetov in streliva
 • odri
Diese Website benutzt Cookies. Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden.