Accuro

Sistemi za gašenje s peno

Sistemi za gašenje s peno

Tehnologija pri sistemih za gašenje s peno je zelo zahtevna in jo težko strnemo v nekaj besed. Tako kot pri drugih gasilnih tehnikah je tudi pri sistemih za gašenje s peno izbira tehnike pogojena z uporabo in s požarno zahtevnostjo. Pri načrtovanju in projektiranju je treba upoštevati številne smernice, ki se zaradi svoje specifičnosti glede na državo dokaj razlikujejo.

Peno sestavlja mešanica vode, penilnega sredstva in zraka. Razmerje teh treh sestavin v mešanici se prilagaja glede na uporabo.

Učinek gašenja je dosežen s tem, ko se toplotno obstojna pena kot preproga poleže na goreče snovi. Glede na tip pene prihaja pri tem procesu do učinka hlajenja, ločitve in potlačitve. Pena preprečuje dotok kisika do ognja in zatira razvoj toksičnih požarnih plinov. Kemijska reakcija izgorevanja tako ne more napredovati in ogenj se zaduši.

Področja uporabe:

Če povzamemo, lahko rečemo, da se pena za gašenje uporablja povsod tam, kjer gašenje z vodo, plinom ali vodno meglo ne prinaša želenega učinka. Ta tehnika gašenja se uporablja največ za gorljive in lahko vnetljive tekočine. Dobro rešitev predstavlja tudi tam, kjer obstaja velika nevarnost zakasnelega vžiga in mora biti goreča snov dlje časa izolirana od kisika. Če požar nastane zaradi gorečega olja ali maščob, lahko poskus gašenja z vodo povzroči eksplozijo.

Po zaslugi velike udeleženosti pri gradnji elektrarn in postrojih za pridobivanje olja je podjetje ACCURO na trgu predstavilo različne modele. Podjetje uporablja le komponente znanih proizvajalcev s potrebnimi dovoljenji.

Področja uporabe sistemov za gašenje s peno so na primer:

 • kemična industrija
 • rafinerije
 • elektrarne
 • postroji za sežiganje odpadkov
 • logistični centri z umetnimi snovmi
 • letalske delavnice
 • pristajališča za helikopterje
 • ploščadi na morju in ladje
 • skladišča pnevmatik
 • skladišča premoga
 • črpalne postaje na cevovodih
 • rezervoarji za mineralno olje in lovilni bazeni
 • postaje za distribucijo mineralnih olj in podobno
Težka pena

Težka pena:
Dejavnik penjenja: od 8- do 20-krat
Težka pena je mokra, z relativno veliko težo in majhno prostornino. Uporablja se pri požarih trdnih snovi ali tekočin požarnega razreda A in B. Učinek gašenja težke pene je zlasti v učinku ločitve in ohladitve.

Lahka pena

Srednje težka pena:
Dejavnik penjenja: od 20- do 200-krat
Srednje težka pena je lahko vlažna ali suha (odvisno od dejavnika penjenja), z relativno majhno težo in večjo prostornino. Srednje težka pena je dosti lažja kot težka pena. Učinek gašenja doseže prek zatiranja, ima pa tudi učinek ločitve in ohladitve.


Lahka pena:
Dejavnik penjenja: nad 200-krat
Lahka pena ima relativno majhno težo in veliko prostornino, poleg tega je zelo suha. Zaradi majhne teže je ne moremo posipati po površini, temveč jo nanesemo prek posebnih generatorjev pene na območje gašenja. Učinek gašenja temelji na učinku ločitve in zatiranja.

Diese Website benutzt Cookies. Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden.