Accuro

Sistem za gašenje s plinom

Sistem za gašenje s plinom pogasi požar s pomočjo sredstva v obliki plina, in to bodisi z odvzemanjem kisika (zmanjševanje vsebnosti kisika) bodisi s fizikalnimi učinki (odvzem toplote). V nasprotju s šprinkler sistemom je sistem za gašenje s plinom osnovan tako, da požar pogasi in ne le zatre.

Sistem za gašenje s plinom se vgrajuje na tistih mestih, kjer gašenje z vodo, peno ali prahom ni učinkovito ali bi povzročilo preveliko škodo. Tipična območja uporabe so prostori z električnimi stikali in opremo, računalniški in strežniški prostori.

Sistemi za gašenje s plinom so za okolje "najčistejši" gasilni sistemi. Gasilni plini ne vplivajo na električne sisteme, kot so računalniški strežniki, prav tako je na voljo vrsta različnih gasilnih plinov. Specifične lastnosti različnih gasilnih plinov določajo območje uporabe. Podjetje ACCURO je načrtovalo in izdelalo hidravlične izračune ter vzpostavilo številne sisteme za gašenje s plinom. S strokovnim usposabljanjem sodelavcev si je pridobilo široka znanja.

Podjetje ACCURO nudi najboljšo rešitev za vsako področje uporabe. Neodvisen tržni položaj podjetja prinaša prednosti tudi strankam. Zaradi široke izbire med številnimi različicami sistemov za gašenje s plinom lahko v sodelovanju s kupcem najdemo najboljšo in najgospodarnejšo rešitev.


Področja uporabe sistemov za gašenje s plinom so na primer

  • računalniške naprave in računalniški prostori
  • arhivski prostori, prostori za dokumentacijo
  • centri za reševanje, kontrolni stolpi za upravljanje letov, mobilne telefonske postaje, centrale internetnih ponudnikov, televizijski in radijski kontrolni prostori, mikrovalovne postaje itd.
  • umetniške galerije, knjižnice, prostori za filmske projekcije, muzeji
  • medicinsko področje: naprave za slikanje, operacijski prostori, mobilne postaje
  • industrijski objekti, kot so laboratoriji, kontrolni prostori, ploščadi na morju ipd., robotske naprave
  • objekti z agregati za pomožno električno napajanje, prostor za baterije, prostor za nizko napetost, kabelski prostori itd.
  • simulatorji letal, ladje in vojaška vozila


Gasilna sredstva

Gasilni plini, ki spodrivajo kisik – inertni plini in ogljikov dioksid (CO2)
Učinek gašenja z argonom, dušikom in ogljikovim dioksidom (ki načeloma ni inertni plin in zato ni ustrezen za požare razreda D) se doseže z izpodrivanjem atmosferskega kisika. Gre za učinek dušenja, ki nastopi zaradi padca pogoja gorenja pod mejno vrednost. V večini primerov ogenj ugasne že pri znižanju količine kisika v zraku na približno 13 %. Treba je izpodriniti le eno tretjina zraka, zato je 34-odstotna koncentracija plina ustrezna. Pri snoveh, ki za gorenje potrebujejo bistveno manjšo koncentracijo kisika, je treba povečati koncentracijo gasilnih plinov (npr. pri etilenu, ogljikovem monoksidu in vodiku). Ker imata gasilna plina argon in ogljikov dioksid večjo gostoto od zraka, učinkujeta hitro in temeljito.

Za izboljšanje lastnosti gašenja se uporabljajo tudi mešanice navedenih plinov, na primer inergen.

Ogljikov dioksid

Ogljikov dioksid (CO2)
Ogljikov dioksid je primeren zlasti za gašenje požarov razredov B in C. Zaradi fizikalnih lastnosti je ogljikov dioksid edini gasilni plin, ki se uporablja v gasilnih aparatih in sistemih za gašenje. V stabilnih gasilnih sistemih je ogljikov dioksid utekočinjen pod pritiskom, skladiščen v visokotlačnih jeklenkah ali ohlajen na –20 °C v nizkotlačnih rezervoarjih. S skladiščenjem v obliki tekočine lahko hranimo veliko večje zaloge plina in s tem varčujemo s prostorom. Ker je ogljikov dioksid v velikih koncentracijah zdravju škodljiv, podjetja, pristojna za varovanje, predpisujejo posebne ukrepe v primeru prekoračitvi mejne vrednosti 5 %.

Ogljikov dioksid se uporablja kot gasilno sredstvo zlasti v električnih in elektronskih sistemih, saj v nasprotju z vsemi gasilnimi sredstvi, ki temeljijo na vodi, in večino praškov ni prevoden. Pri projektiranju sistemov je treba upoštevati zlasti to, da je ogljikov dioksid strupen.

Glavni učinek gašenja: zadušitev.
(Stranski učinek gašenja: ohladitev – praktično, vendar redko zahtevano.)

Argon - IG-01
Argon je žlahtni plin, pridobljen iz zraka, ki se uporablja kot gasilno sredstvo za stabilne gasilne sisteme in se hrani v obliki plina v visokotlačnih jeklenkah. Maksimalni obratovalni tlak znaša tristo barov. Argon ni strupen, vendar se pri sprostitvi velike koncentracije, potrebne za gašenje, lahko pojavi nevarnost dima, požarnih plinov in pomanjkanja kisika. Argon predstavlja 0,93-odstotni delež zraka. Njegova gostota v razmerju do zraka je 1,38 : 1. Zaradi velike gostote in visoke inertnosti ("pravi" inertni plin) ima argon v določenih primerih prednost pred dušikom (npr. kot gasilni plin za požare kovin).

Opozorilo: pri sprostitvi visokih koncentracij plina pri gašenju lahko v določenih primerih pride do nevarnosti za ljudi zaradi pomanjkanja kisika.

Glavni učinek gašenja: zadušitev.


Dušik - IG-100

Dušik je plin brez barve, vonja in okusa. V atmosferskem zraku je njegov delež do 78,1-odstoten. Njegova gostota v razmerju do zraka je 0,967 : 1. Kot gasilno sredstvo za stabilne gasilne sisteme se dušik hrani v obliki plina v visokotlačnih jeklenkah. Pri temperaturi okolja +15 °C je maksimalni obratovalni tlak do tristo barov. Dušik ni strupen, vendar se pri sprostitvi velike koncentracije, potrebne za gašenje, lahko pojavi nevarnost dima, požarnih plinov in pomanjkanja kisika.

Opozorilo: pri sprostitvi visokih koncentracij plina pri gašenju lahko v določenih primerih pride do nevarnosti za ljudi zaradi pomanjkanja kisika.

Glavni učinek gašenja: zadušitev.


Argonit® - IG-55
Argonit je mešanica dušika (50 %) in argona (50 %). Z mešanjem relativno težkega argona z lahkim dušikom dobimo optimalno mešanico plina za celotno območje gašenja. Uporaba je smiselna zlasti v nadpovprečno visokih prostorih.


Inergen® - IG-541
Inergen je blagovna znamka za mešanico dušika (52 %), argona (40 %) in ogljikovega dioksida (8 %). Prednost te mešanice je v posebnosti ogljikovega dioksida (CO2). Pri pomanjkanju kisika sproža dihalni refleks, tako da so osebe, ki so v prostoru, tudi naprej preskrbljene s kisikom. Ker je dražji od dušika ali argona, se uporablja pretežno v prostorih, ki morajo ustrezati posebnim varnostnim predpisom.

Kemijsko učinkujoči gasilni plini
Ko so na podlagi Montrealovega protokola na trgu prepovedali uporabo Halons 1211 (bromklordfluormetan) in 1301 (bromtrifluormetan), so nekatera podjetja (npr. DuPont, 3M, Great Lakes Chemical Corporation) v svoje programe uvedla nove pline za gašenje, ki nimajo škodljivega učinka na ozon (ODP). Učinek gašenja se pokaže v motenju izgorevanja (prekinitev verižne reakcije). Za ta postopek so v nasprotju z zadušitvijo z inertnimi plini in CO2 potrebne veliko manjše količine gasilnih sredstev.

Novec 1230 ® (Keton)
Gasilno sredstvo Novec 1230 (ISO certifikat FK-5-1-12) je brezbarvna tekočina, ki je skoraj brez vonja ter vsebuje ogljik, fluor in kisik (kemijska formula CF3CF2C(O)CF(CF3)2). Dejansko ne gre za halon, pač pa za fluoriran keton (perfluoridni etilni isopropilketon). Učinek gašenja stabilnih sistemov za gašenja požara z gasilnim sredstvom Novec 1230 temelji na homogenem motenju gorenja (prekinitev verižne reakcije izgorevanja). Molekula ne prevaja električnega toka. Z dejavnikom vpliva na globalno segrevanje (ekvivalent za CO2), ki je enak 1, ima najmanjšo vrednost med vsemi aktualnimi dovoljenimi kemičnimi sredstvi in razpade v roku nekaj dni pod vplivom sončne svetlobe.

FM 200 (HFC227ea) ®
FM 200 je blagovna znamka podjetja Great Lakes za 1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan, znan tudi pod imenom HFC-227. FM 200 pripada razredu fluorooglijikovodikov (HFCs), ki so sestavljeni izključno iz ogljikovih, fluorovih in vodikovih atomov. Učinek gašenja je v ohladitvi plamenov in v prekinitvi kemijske reakcije izgorevanja. Ko je FM 200 izpostavljen ognju, oddaja majhne količine prostih radikalov, s čimer zavira verižno reakcijo pri izgorevanju. Pomembno je, da FM 200 ne povzroča škode občutljivim napravam. Gre za čisto snov v obliki plina, ki je brez delcev ali oljnih ostankov. Ne zmanjšuje vsebnosti kisika, zato je ustrezen tudi za prostore, v katerih so ljudje. Po aktivaciji se lahko odstrani s prezračevanjem.

HFC-125
HFC-125 je neprevoden plin brez barve in vonja. Požare gasi podobno kot drugi kemični gasilni plini z odvzemom toplote. HFC-125 je po fizikalnih lastnostih enak plinu halon 1301, le da nima škodljivih vplivov na ozon.


FE-13
FE-13 je visokotlačni gasilni plin, ki ga proizvaja podjetje DuPont. Tudi ta gasilni plin deluje z odvzemom toplote. FE-13 zaradi lastnega visokega parnega pritiska ne potrebuje dodatnega nosilnega plina (dušika) pri polnjenju jeklenke. Najbolj ustrezen je za zaščito blaga v ohlajenih prostorih in v prostorih do višine 7,5 metra. Nivo NOAEL pri tem plinu je pri 50 %. Trenutno na trgu ni gasilnega sredstva s tako visokim varnostnim dejavnikom za osebe v prostoru

Diese Website benutzt Cookies. Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden.