Accuro

Posebni sistemi za gašenje

FireDeTec®

FireDeTec® je enostaven in cenovno ugoden avtomatski gasilni sistem za gašenje s plinom. Osnovni model deluje brez električne energije. Sistem je sestavljen iz PE-cevi, ventila in jeklenke z gasilnim plinom.

Princip delovanja:

Pri dvigu temperature nad 80 °C se cev, ki je nameščena na območju gašenja, stali. Na ta način se gasilni plin sprosti na območje gašenja neposredno iz cevi (neposredno gašenje) ali pa prek ločene mreže cevi (posredno gašenje) in tako zatre požar.

Neposredno gašenje

Neposredno gašenje:

Cev, nameščena na območju gašenja, je priključena na jeklenko z gasilnim sredstvom in deluje v funkciji prepoznavanja požara kot tudi za dovod gasilnega plina na območje gašenja. Kot plina za gašenje se uporabljata FM 200 in CO2. Sistem je zasnovan za zaščito predvsem manjših prostorov (npr. električne stikalne omare).

Posredno gašenje

Posredno gašenje:

V nasprotju z neposrednim gašenjem pri posrednem gašenju cev iz polietilena ni napolnjena z gasilnim plinom, ampak z dušikom. Cev ne deluje v funkciji gašenja, temveč ima nalogo odpreti ventil jeklenke. V primeru požara cev iz polietilena poči in tlak v njej pade. Ta padec tlaka sproži odprtje ventila jeklenke s plinom. Kot rezultat se gasilni plin iz jeklenke skozi zaprto mrežo cevi sprosti na območje gašenja. Posredno gašenje se uporablja pretežno za večja območja gašenja (približno 40 m³).

Prednosti sistema:

FireDeTec zagotavlja, da se s hitrim in pravilnim ukrepanjem ter kratkim časom gašenja in majhnimi količinami gasilnega sredstva požar pogasi že v fazi nastajanja. Polaganje cevi je zelo prilagodljivo in se lahko namesti neposredno nad varovano območje. Treba je paziti, da temperatura površine zaščitene enote ne preseže 80 °C.

V primerjavi z avtomatskimi gasilnimi sistemi na plin, ki delujejo v povezavi s kontrolnim panelom in javljalniki za dim in temperaturo, je FireDeTec cenovno ugodnejša alternativa.

Gasilni sistem za gašenje isker

Gasilni sistem za gašenje isker

Pri tej tehnologiji se iskre, ki nastajajo v predelovalnih strojih in se preko sesalnih cevovodov prenašajo v filtre in zbiralnike, prepoznavajo in pogasijo. Če se iskre ne prepoznajo in pogasijo pravočasno, lahko pride do velikih požarov ali eksplozij prahu.

Za prepoznavanje isker se na ustrezna mesta (zlasti v zbirne cevovode) namestijo detektorji za prepoznavanje isker. Javljalniki isker reagirajo skoraj brez zakasnitve in v nekaj delčkih sekunde prek kontrolnega panela aktivirajo gasilno vodo. Gasilna voda ohladi in pogasi iskre. Zbiralniki so tako zaščiteni pred požarom.

Diese Website benutzt Cookies. Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden.