Accuro

Menedžment kakovosti in varnosti

Sistem menedžmenta kakovosti po standardu EN ISO 9001: 2011

Menedžment varnosti po standardu BS OHSHS 218001: 2007

Podjetje ACCURO zagotavlja kakovost, ki jo pričakujejo stranke, s sistemom menedžmenta kakovosti, ki je v skladu z mednarodnimi normami EN ISO 9001: 2008 in veljavnimi predpisi.

Vodstvo podjetja ACCURO usklajuje svoje organizacijske in nadzorne funkcije s ciljem doseganja norm, s čimer dokazuje svojo veliko ozaveščenost o kakovosti.

Vodstvo in pooblaščenci za kakovost so zavezani k nenehnemu nadzoru učinkovitosti sistema menedžmenta kakovosti in njegovemu izboljševanju.

 

Politika kakovosti v podjetju ACCURO

Kakovost se ne preizkuša, temveč ustvarja.

To je vodilo podjetja ACCURO. V skladu s tem vodilom morajo biti vse opravljene dejavnosti in storitve ustrezne kakovosti. Tudi stranke in drugi partnerji podjetja morajo biti vključeni v politiko kakovosti. Dejstvo, da je podjetje ACCURO dejavno v panogi varovanja, potrjuje, da je skrbno izvajana politika kakovosti nepogrešljiva in pomemben dejavnik za uspeh podjetja.

Podjetje spodbuja sodelavce, da razmišljajo in delujejo gospodarno ter varčujejo tako s sredstvi podjetja kot s sredstvi strank. Prav tako so sodelavci vključeni v proces stalnega izboljševanja podjetja s spodbujanjem k dajanju predlogov za izboljšave vodstvu.

Politika varnosti, zdravja in okoljskega varovanja

Podjetje ACCURO stremi k stalnemu usklajevanju naprednega menedžmenta sistema varnosti, zdravja in varovanja okolja z zahtevami strank. Varno delovno okolje brez tveganj je ena od glavnih prioritet podjetja, k čemur morajo strmeti vsi sodelavci in sodelavke.

Podjetje ACCURO se zavezuje k izpolnjevanju in upoštevanju pomembnih zakonskih in uradnih zahtev ter zahtev strank.

Te zahteve zadevajo naslednje dejavnosti:

  • priprava ponudb
  • prevoz blaga in oseb
  • ureditev gradbišč
  • montaža
  • opravljanje kontrol
  • spravljanje v pogon in
  • vzdrževanje sistemov

Sodelavci podjetja se zavezujejo, da bodo na svojem področju nenehno uporabljali in izvajali dokumentiran menedžment sistema kakovosti, varnosti in varovanja okolja. Podjetje ACCURO si prizadeva neprekinjeno razvijati menedžment sistema varnosti, zdravja in varovanja okolja ter preprečevati onesnaževanje okolja.

Diese Website benutzt Cookies. Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden.